Onderwijs dat bij je past
Welkom 

OBS Willem Eggert, de openbare basisschool van de binnenstad beschikt over een prachtig gebouw. Onze leslokalen zijn voorzien van digiborden, computers en moderne  lesmethodes, een handarbeidlokaal en een aparte gymzaal voor de kleuters en de peuters van het Boemeltje. De school wordt bezocht door ongeveer 300 leerlingen verdeeld over 11 groepen en krijgen les van zo'n 20 leerkrachten.

We hebben onderwijs en opvang in één gebouw voor kinderen vanaf de peuterleeftijd tot eind groep 8. Hierdoor krijgen peuters een optimale voorbereiding op de werkwijze van school en kunnen kinderen buiten schooltijd spelen en ontspannen in hun vertrouwde omgeving.

We zijn een ondernemende school en organiseren allerlei activiteiten in de buurt, in samenwerking met andere organisaties.

We werken intensief  samen met  elkaar, externe deskundigen en ouders. We willen onderwijs bieden dat bij de leerlingen past.

Wilt u na het bekijken van onze website de sfeer proeven op onze school, u bent van harte welkom. U kunt bellen voor een afspraak. De directeur verzorgt dan een rondleiding en vertelt u over onze school.