Onderwijs dat bij je past
KC Willem Eggert 

Kindcentrum Willem Eggert is een organisatie die die onderwijs en kinderopvang aanbiedt onder één dak. Van oudsher is ‘De Willem Eggert’ één van de oudste basisscholen in Purmerend. Het Kindcentrum grenst aan een hertenkamp  en bevindt zich nabij de binnenstad. KC Willem Eggert wordt dagelijks bezocht door zo’n 300 kinderen en ouders die afkomstig zijn uit de binnenstad, omliggende wijken en de kleinere dorpen rondom Purmerend..
 
Zowel teamleden als ouders beschrijven het Kindcentrum als een kleinschalige veilige organisatie met het karakter van een dorpsschool. Een organisatie waar zowel ouders als leerkrachten & leerlingen oog en oor voor elkaar hebben.
 
Het gebouw staat in een aantrekkelijke, veilige omgeving en  voldoet aan alle eisen om als aantrekkelijke leeromgeving te kunnen fungeren..   De leslokalen zijn voorzien van digiborden, computers en moderne lesmethoden. Wij bieden eigentijds onderwijs en er wordt veel gebruik gemaakt van digitale leermiddelen.
 
De 300 leerlingen die het kindcentrum dagelijks bezoeken zijn verdeeld over 11 onderwijsgroepen, een peuterspeelzaal en de kinderopvang. Het Kindcentrum heeft zowel homogene als heterogene onderwijsgroepen. Het team van KC Willem Eggert bestaat uit leerkrachten,  pedagogisch medewerkers, onderwijsondersteunend personeel, een intern begeleider en een directeur. 
 
Binnen het Kindcentrum vinden wij het belangrijk om met elkaar en samen met externe partners en ouders een veilige omgeving te bieden waar de ontwikkeling van het kind centraal staat.
 
U bent altijd welkom om een kijkje te komen nemen binnen KC Willem Eggert. Mocht u een rondleiding of  kennismakingsgesprek willen, nemen wij graag de tijd voor u. Wij adviseren u vooraf een afspraak te maken.
 
Lestijden
 
    maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag
07.00u 08.20u Voorschoolse opvang
08.30u 11.30u Peuterspeelzaal
(niet op woensdag)
08.20u 14.00u Lestijd
14.00u 18.30u Naschoolse opvang
14.00u 15.15u Naschools aanbod
 
 
Naschools Aanbod

Binnen het kindcentrum zijn we continue op zoek naar mogelijkheden om ons aanbod uit te breiden. Wij zijn van 7.00u tot 18.30u toegankelijk voor kinderen en hun ouders en proberen een uitgebreid aanbod van naschoolse activiteiten aan te bieden. Enkele voorbeelden van activiteiten waar onze kinderen aan mee kunnen doen:
‘Het Willem Eggert Koor’                   zingen o.b.v. Muziekschool Waterland.
‘Het Willem Eggert Atelier’               kunst crearen o.b.v. Whereland,
‘De Musical Dance Battle’                 musicalles o.b.v. KreaVaria Zaandam
 'Sportaanbod’                                      kennismaking met diverse sporten o.b.v. SPURD  
 
 
Peuters
Tussen de kleuterklassen is een heel gezellig klasje ingericht voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Hier kan gespeeld en ontdekt worden. Uw kind bezoekt de peuterspeelzaal per week twee ochtenden van 8.30u tot 11.30u. Dit zijn vaste dagcombinaties, zodat uw kind telkens dezelfde kinderen om zich heen heeft.
 
Voor- en naschoolse opvang.
Onderwijs en kinderopvang onder één dak, dat is erg praktisch. Binnen het Kindcentrum wordt voor- en naschoolse opvang geboden tussen 7.00u ’s morgens en 18.30u ‘s avonds. Dagelijks wordt er door zo’n 40 kinderen gebruik gemaakt van de opvang. Een professioneel team van pedagogisch medewerkers bedenkt dagelijks een divers aanbod van activiteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van verschillende ruimtes in de school. In de vakantie maakt de opvang gebruik van een opvanglocatie in de Weidevenne, waar  een uitgebreid activiteitenaanbod geboden wordt.
 
Inschrijven

Wanneer u op zoek bent naar een basisschool en meer wil weten over Kindcentrum Willem Eggert, kunt een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek maakt u kennis met de directeur of de intern begeleider, welke u voorziet van algemene informatie en de tijd neemt om al uw vragen te beantwoorden. Uiteraard verzorgen wij tijdens de kennismaking een rondleiding door de school, zodat u een goed beeld krijgt van hetgeen wij onze kinderen bieden en u de sfeer kunt proeven.
Zodra uw kind 4 jaar is kan het officieel worden ingeschreven op onze school.
Wanneer u voor onze school kiest, kunt u uw kind direct aanmelden middels het aanmeldformulier dat u meekrijgt na afloop van het kennismakingsgesprek. Wanneer u dit aanmeldformulier ingevuld heeft ingeleverd gaan wij, indien er geen bijzonderheden zijn, direct over tot inschrijving, waarvan u een digitale bevestiging ontvangt.
Na afloop van de kennismaking ontvangt u ook een ‘Zo ben ik’ formulier, welke wij zo’n 8 weken voorafgaande aan de datum waarop uw kind 4 jaar wordt willen ontvangen. Ongeveer een maand voordat uw kind 4 jaar wordt neemt de leerkracht contact met u op en maakt in overleg met u afspraken over de data en tijdstippen voor de kennismaking en het wennen. Voor het wennen worden maximaal 5 dagdelen ingepland voorafgaande aan de vierde verjaardag.
Kinderen die van een andere school komen, kunnen te allen tijde worden aangemeld. Na een intakegesprek wordt er contact opgenomen met de huidige school voor informatie. Op basis van deze informatie en mogelijk een observatie in de klas waar uw kind zit, wordt uw kind ingeschreven en toegelaten. De kinderen mogen al voor die tijd kennismaken met hun nieuwe klasgenoten door een dag of dagdeel mee te draaien met de groep waarin ze geplaatst worden.
Voor het maken van een afspraak voor een kennismaking kunt u contact opnemen met het Kindcentrum.
mail:           directie@kcwillemeggert.nl  t.a.v. Linda Hanraads
 
telefonisch:           0299-421385
Linda Hanraads     Directeur Kindcentrum
Mieke van der Putte        Intern begeleider Kindcentrum